Strict Standards: Non-static method Parser::showCategoryType1() should not be called statically in /public_html/conf/Classes/class.parser.php on line 250
Domy spółdzielcze, miesięcznik ogólnopolski

Tyska SM „Oskard”

 

 

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” istnieje pod tą nazwą od 1976 r. Historyczną datą nie tyle poczęcia, co urodzin Spółdzielni jest 9 września 1958 r. W tym dniu w Sądzie Powiatowym w Katowicach zarejestrowano TSM.

Tak się zaczęło…
W sierpniu 1959 r. powołano do życia Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową w Wesołej przy Kopalniach Węgla Kamiennego „Wesoła”, „Piast” i „Murcki” z siedzibą w Tychach. PO połączeniu i przekształceniu obu spółdzielni od 1 stycznia 1976 r. funkcjonuje Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD”

Dzisiaj…
Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” jest największą spółdzielnią mieszkaniową w Tychach i jedną z większych w województwie śląskim. Zajmuje ok. 110 ha gruntów, posiada 14.080 lokali mieszkalnych, w których zamieszkuje ponad 30 tys. osób.

Spółdzielnia to 7 terytorialnie wydzielonych osiedli mieszkaniowych – zróżnicowanych architektonicznie i z ciągami zieleni – stanowiących odrębne jednostki urbanistyczne z własnymi administracjami.

Naturalne otoczenie miasta kompleksem Leśnego Pasa Ochronnego i prastarej Puszczy Pszczyńskiej, sąsiedztwo kompleksu wypoczynkowego nad Jeziorem Paprocańskim oraz dogodny układ komunikacyjny czynią Spółdzielnię atrakcyjnym miejscem zamieszkania i wypoczynku.

Aktualny zasób Spółdzielni to:
- 216 budynków mieszkalnych o powierzchni ponad 679 tys. m2,
- 786 garaży o powierzchni ponad 12 tys. m2,
- 430 lokali użytkowych o powierzchni ponad 37 tys. m2.
Plany remontowe i modernizacyjne Spółdzielni zakładają przede wszystkim zachowanie i poprawę stanu technicznego budynków i ich otoczenia, obniżenie kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej, poprawę bezpieczeństwa i standardu zamieszkiwania. Działalność remontowa, modernizacyjna i inwestycyjna wyróżnia się sprawnością prowadzenia i skalą – ponad 20 mln zł w 2012 r.

Nieustannie czynione są starania mające na celu pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na remonty. Spółdzielnia korzysta m.in. z preferencyjnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na docieplenia. Ten sposób finansowania daje możliwość uzyskania bezzwrotnej pomocy w postaci częściowego umorzenia pożyczki. Pozyskuje również środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rewitalizację zasobów – usuwanie azbestowych elewacji.

 

 

image-154
image-153
image-152
image-151
image-150
image-149
image-148
image-147
image-146
image-145

 

 

 

 Dziś budynki mieszkalne Spółdzielni są w większości ocieplone, estetyczne i kolorowe, w niczym nie przypominają dawnych szarych i monotonnych bloków z wielkiej płyty, a co najważniejsze są energooszczędne. Spółdzielnia gospodarując powierzonym jej majątkiem, zwraca szczególną uwagę na te remonty, które kształtują opinię mieszkańców o Spółdzielni (malowanie klatek schodowych, place zabaw, zieleńce, parkingi itp.).

W swoich strukturach „OSKARD” ma własny Zakład Remontowo-Budowlany, który świadczy usługi w zakresie:
- konserwacji i remontów instalacji wewnętrznych,
- robót związanych z docieplaniem ścian i stropodachów,
- robót malarskich, brukarskich i transportowych.

Dużą wagę „OSKARD” przywiązuje do tworzenia warunków dla działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, prowadzonej na szeroką skalę poprzez Spółdzielczy Dom Kultury „Tęcza” oraz 5 klubów osiedlowych, w tym modelarnię, które w całości utrzymywane są przez Spółdzielnię. W ramach prowadzonej działalności proponują one mieszkańcom różne formy zaspokajania ich zainteresowań kulturalnych, artystycznych, sportowych, turystycznych, a także rozrywkę.

Problematykę społeczno-gospodarczą i samorządową Spółdzielni propaguje wśród mieszkańców miesięcznik: Gazeta Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD" – wydawana bezpłatnie w nakładzie 15 tys. egzemplarzy.

Najwymowniejszą oceną działalności TSM „OSKARD” są otrzymane w ostatnich latach wyróżnienia, m.in.:
• Złota Honorowa Odznaka „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” nadana przez Sejmik Województwa Śląskiego;
• Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Turystyki” nadana przez Ministra Gospodarki;
• Certyfikat Spółdzielczego Znaku Jakości za konsekwentne realizowanie planów remontowych i termomodernizacyjnych budynków przyznany przez Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej;
• „Złoty Laur” za szczególny wkład w rozwój gospodarki nieruchomościami przyznany przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami;

 

 

 

 

 

 

 • „GAZELA BIZNESU” (2006 r. i 2011 r.) - wyróżnienie dla najbardziej dynamicznie rozwijających się małych i średnich firm dziennika gospodarczego „Puls Biznesu”;

• tytuł „DOBRA SPÓŁDZIELNIA” (2012 r. i 2013 r.) przyznany w ogólnopolskim programie uznaniowym realizowanym przez redakcję Strefy Gospodarki „Gazety Prawnej”;
• Złota Odznaka „Zasłużony dla Budownictwa” nadana przez Kapitułę Odznaki „Zasłużony dla Budownictwa”;
• „Tyski Lider Przedsiębiorczości” w kategorii „Usługa” - nagroda główna przyznana przez Prezydenta Miasta Tychy oraz Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową;
• I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych 2012, w kategorii „Spółdzielnie duże bez przychodów z inwestycji”, przyznane przez redakcję miesięcznika „Domy Spółdzielcze”.

Wyróżnienia potwierdzają wysoki standard zarządzania i funkcjonowania Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD”, a wyniki wskazują na dobrą kondycję finansową Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni
Piotr Polis - prezes Zarządu
Teresa Mazur - zastępca prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych, główna księgowa
Wojciech Sądel - zastępca prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych.

Rada Nadzorcza - Prezydium:
Jerzy Kozakiewicz - przewodniczący
Mieczysław Jajkiewicz - zastępca przewodniczącego
Danuta Stasiak - sekretarz.

Członkowie:
Adolf Cygan, Marek Jachulski, Krzysztof Jaromin, Kazimierz Krawczyk, Piotr Lada, Mieczysław Ożga, Waldemar Szeja, Jan Zaborowski.