Miesięcznik "DS"

Miesięcznik Domy Spółdzielcze

Miesięcznik "Domy Spółdzielcze" jest pismem ogólnopolskim, którego pierwszy numer ukazał się w 1957 r. Zarówno w latach ubiegłych, jak i obecnie na łamach "DS" poruszane są wszystkie sprawy mające bezpośredni lub tylko pośredni związek ze spółdzielczością mieszkaniową.

I tak pismo:
• pełni rolę praktycznego poradnika dla władz spółdzielni we wszystkich zakresach działania spółdzielni,

• ułatwia komunikowanie się środowiska spółdzielczości mieszkaniowej,

• służy wymianie szeroko rozumianej informacji,

• inicjuje wymianę poglądów niezbędnych do wypracowania optymalnych kierunków rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej.