Kontakt

Wydawnictwo "Dom" Sp. z o.o., "Domy Spółdzielcze"
ul. Białostocka 48 lok 91
03-748 Warszawa

tel./fax 22-620-53-28; 652-21-09
e-mail: redakcja@domyspoldzielcze.pl

Maria Wiktoria Niedzielska - Prezes Wydawnictwa "Dom"
Sp. z o.o., redaktor naczelna "Domów Spółdzielczych"

e-mail: mniedzielska@domyspoldzielcze.pl


Prenumerata
e-mail: krystyna.zbyszynska@domyspoldzielcze.pl