Wymogi techniczne

Materiały powinny być dostarczone do Wydawnictwa DOM wyłącznie w postaci elektronicznej

  • nośnik: CD
  • plik w formacie: TIFF, JPG na platformę PC
  • rozdzielczość 300 DPI
  • skala 1:1
  • model kolorystyczny CMYK

Materiały do reklam wykonywanych przez Wydawnictwo:

  • foto w formacie TIFF, JPG o rozdzielczości 300 dpi i skali 1:1, CMYK
  • teksty w formacie Word wpisane ciągiem, bez łamania z zaznaczonymi wcięciami akapitowymi i wyróżnieniami typu kursywa, bold.
  • projekt reklamy (jeżeli taki jest) w osobnym pliku np. Word, Corel.

Do nośnika należy dołączyć czytelne wydruki zawartości w skali 1:1

Wydawnictwo DOM nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo przygotowany plik oraz zastrzega sobie możliwość wystąpienia różnic kolorystycznych względem prób kolorystycznych

W przypadku zlecenia wykonywania reklamy Wydawnictwu DOM należy uzgodnić formę, w jakiej mają być przesłane materiały. Wykonanie reklamy przez Wydawnictwo DOM powiększa opłaty związane z reklamą według wyszczegółowionych powyżej zasad 

 

Elwira Zbyszyńska - Kierownik Biura Reklamy
mail: Elwira.zbyszynska@domyspoldzielcze.pl
tel./fax 0-22-620-53-28; 652-21-09