Wykaz


Przyszłość mieszkalnictwa w Polsce, Warszawa 2005


Spółdzielnie mieszkaniowe – relikt przeszłości czy szansa na przyszłość?, Warszawa 2006


Możliwość uczestnictwa polskich spółdzielni w realizacji polityki mieszkaniowej w Unii Europejskiej, Warszawa 2007


Krzysztof Hubert Dziewior, Finansowe, bilansowe i ekonomiczne zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych (koszty, przychody, pożytki, kalkulacje i opodatkowanie), Warszawa 2007


Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2008


Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe na przełomie lat 2008/2009, Warszawa 2009


Prawno–organizacyjne i ekonomiczne instrumenty polityki mieszkaniowej – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Materiały pokonferencyjne, Warszawa 2009

 

Iwona Drozd-Jaśniewicz, Spółdzielnia w procesie lustracji, Warszawa 2011


Historia i przyszłość spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce. Materiały z Konferencji programowej - Bydgoszcz 4.11.2010 r., Warszawa 2011


Mieszkalnictwo w Polsce – wybrane problemy. Konferencja w Poznaniu (18.04.2012), Warszawa 2012


Osiedla mieszkaniowe po dwudziestu dwóch latach transformacji, Warszawa 2014