Aktualności Wydarzenia

Co z tą ustawą?...

O nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 20 lipca 2017 r., która weszła w życie 9 września 2017, dyskutowaliśmy na spotkaniu w Łodzi 21-22 listopada bieżącego roku.

Więcej

Dołączcie się do naszej akcji:

Spółdzielnie w Przyszłej Europie!

Więcej

Organy spółdzielni mieszkaniowej w świetle obowiązującego prawa i orzecznictwa sądowego.

Organy spółdzielni mieszkaniowej w świetle obowiązującego prawa i orzecznictwa sądowego.
Komentarz do projektowanych zmian ustawowych Stan prawny na dzień 01.10.2016 r.


Więcej

Targi EUROLIFT i LOKUM EXPO zakończone sukcesem

  Targi EUROLIFT i LOKUM EXPO zakończone sukcesem.

Więcej