Aktualności Wydarzenia

Apel do Kanydatów na Prezydenta RP


Szanowni Kandydaci na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
w imieniu kilkuset tysięcy członków i mieszkańców spółdzielni w Polsce, posiadających spółdzielcze prawa do lokali,
zwracamy się z prośbą o zobowiązanie się do podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do uregulowania
stanu prawnego gruntów spółdzielczych, poprzez ustanowienie na rzecz spółdzielni i ich mieszkańców
prawa użytkowania wieczystego. [...]
 

Więcej

Projekt zmiany ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Jak poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju do konsultacji i uzgodnień trafił
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Chodzi przede wszystkim o ocieplanie ścian zewnętrznych, a także wzmocnienie połączeń w płytach wielowarstwowych...

Więcej

1 lipca Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości


Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości
Spółdzielcom oraz Sympatykom spółdzielczości
życzymy
wszelkiej pomyślności.
Niech wspólne wysiłki umacniają
naszą i spółdzielczą rodzinę!

 

                                                                                        Redakcja DS

Więcej

XVII edycja Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości

Zróznicowana tematyka. Spotkania z ekspertami. Stoiska prezentacyjne. Porady prawne.

Więcej

Co z tą ustawą?...

O nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 20 lipca 2017 r., która weszła w życie 9 września 2017, dyskutowaliśmy na spotkaniu w Łodzi 21-22 listopada bieżącego roku.

Więcej