zamówds prenumerata

 


 Miesięcznik

Domy Spółdzielcze


Temat numeru


"SPÓŁDZIELCZOŚĆ JEST SEKTOREM
GOSPODARKI SPOŁECZNEJ
"SPIS TREŚCI

 Spis treści:


TEMAT NUMERU
  4. Wypowiedź wygłoszona na VI Kongresie Spółdzielczości, Tomasz Jórdeczka
  8. Wypowiedź wygłoszona na VI Kongresie Spółdzielczości, Marian Banacki


FINANSE
10. Zasady ustalania wyniku spółdzielni w orzecznictwie, Helena Pośpieszyńska


PRAWO
13. Udostępnienie członkowi spółdzielni mieszkaniowej dokumentów dotyczących
      umów o pracę i umowy układu zbiorowego pracy,
      porady Odoserwisu

14. Rozliczenia spółdzielni z byłym członkiem (I)
 

Więcej»