zamówds prenumerata

 


 Miesięcznik

Domy Spółdzielcze


Temat numeru


"RODO – KODEKS BRANŻOWY"


SPIS TREŚCI

 Spis treści:


TEMAT NUMERU

  4. RODO – Kodeks branżowy, Jakub Wezgraj

 
7. Prawo spółdzielcze a RODO

  8. Wielka płyta ma przyszłość
10
. Budynki wielkopłytowe bezpieczne konstrukcyjnie
12. Procedury naprawcze budownictwa wielkopłytowego

PRAWO
14. Uchylenie uchwał. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi (I)

18. VIII KADENCJA SEJMU – interpelacje i zapytania poselskieo


Więcej»