zamówds prenumerata

 


 Miesięcznik

Domy Spółdzielcze


Temat numeru


"URBANISTYCZNA PRZESTRZEŃ
OSIEDLA MIESZKANIOWEGO
"SPIS TREŚCI

 Spis treści:


TEMAT NUMERU
  4. Współczesna jakość spółdzielczej przestrzeni osiedlowej, Beata Komar

PRAWO

10. E-faktury, Helena Pośpieszyńska

PRAWO
12. Opinia w przedmiocie możliwości udostępniania dokumentów zawierających
      dane osobowe na stronie internetowej spółdzielni mieszkaniowej
      w związku z obowiązkiem zapewnienia do nich dostępu członkom spółdzielni,
      porady Odoserwisu

14. Przetarg na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa
      do lokalu (I)

Więcej»