zamówds prenumerata

 Spis treści:


TEMAT NUMERU

  4. Analizy ryzyka zgodnie z wymaganiami RODO, Jakub Wezgraj

 
8. Czyj zysk, czyja strata…

10. Pomoc de minimis
14
. Głos prezesów warszawskich spółdzielni mieszkaniowych
16. Uwagi Krajowej Rady Spółdzielczej

PRAWO
17. Przywrócenie członkowstwa.
      Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu (II)

21. Z działalności Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego

Więcej»