zamówds prenumerata


 Miesięcznik

Domy Spółdzielcze


Temat numeru


"Skąd pieniądze na

MIESZKANIE +"


SPIS TREŚCI

 Spis treści:


TEMAT NUMERU

  4. Narodowy Program Mieszkaniowy – ramy finansowania i harmonogram

FINANSE
  8. Czy fundusz remontowy może służyć do pokrycia strat w spółdzielni, 
      Helena Pośpieszyńska

UBEZPIECZENIA
10. Tylko w UNIQA ubezpieczenie kosztów dla szkód katastroficznych, 
      rozmowa z Rafałem Kukierem, dyrektorem Departamentu Sprzedaży –
      Mieszkalnictwo i Ubezpieczenia Korporacyjne w UNIQA

Więcej»