zamówds prenumerata

 


 Miesięcznik

Domy Spółdzielcze


Temat numeru

"UDZIAŁY I WPISOWE
PO 9 WRZEŚNIA 2017
"


SPIS TREŚCI

 Spis treści:


TEMAT NUMERU

  4. Formy własności zasobów mieszkaniowych
      w budynkach objętych zarządem/administracją
  8. Rola spółdzielców w rozwiązywaniu problemu mieszkaniowego
,
      Krystyna Krzekotowska

PRAWO
10. Udziały i wpisowe po 9 września 2017,
Piotr Pałka
12. Surogacja a spółdzielcze prawo do lokalu, Krystyna Krzekotowska

14. VIII kadencja Sejmu – interpelacje i zapytania poselskie

16. Orzecznictwo Sądu Najwyższeg

Więcej»