zamówds prenumerata

 


 Miesięcznik

Domy Spółdzielcze


Temat numeru


"SPÓŁDZIELCZOŚĆ
JEST RÓŻNORODNA
"SPIS TREŚCI

 Spis treści:


TEMAT NUMERU

  4. VI Kongres Spółdzielczości
  8. Referat sprawozdawczoprogramowy wygłoszony na VI Kongresie
      Spółdzielczości, Alfred Domagalski
  9. Wypowiedź wygłoszona na VI Kongresie Spółdzielczości, Marek Juszkiewicz

FINANSE

12. Rozliczenie ciepła dostarczonego wspólnocie mieszkaniowej, Helena Pośpieszyńska

PRAWO
15. Realizacja obowiązku informacyjnego wobec mieszkańca, którego dane będą
      przetwarzane na potrzeby obsługi projektu bezpłatnego parkowania,
      porady Odoserwisu

Więcej»