zamówds prenumerata

 


 Miesięcznik

Domy Spółdzielcze


Temat numeru


"NIE JESTEŚMY TYLKO SPÓŁDZIELNIĄ
JESTEŚMY SPOŁECZNOŚCIĄ
"SPIS TREŚCI

 Spis treści:

TEMAT NUMERU
  4. Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych
      innych ustaw – projekt rządowy, Jan Sułowski

  7. List Otwarty, Jerzy Kruk

FINANSE
10. Opodatkowanie budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
      Helena Pośpieszyńska

PRAWO
13. Podstawa do przekazania przez spółdzielnię mieszkaniową danych osobowych
      lokatora firmie hydraulicznej w związku z wykonywaniem prac remontowych,
      porady Odoserwisu

Więcej»