zamówds prenumerata


 Miesięcznik

Domy Spółdzielcze


Temat numeru

"BENCHMARKING

SPÓŁDZIELNI"


SPIS TREŚCI

 Spis treści:


TEMAT NUMERU

  4. Mieszkanie +
      Opinie i uwagi

FINANSE
10. Najlepsze spółdzielnie w swojej klasie, czyli benchmarking spółdzielni, 
      Helena Pośpieszyńska

PRAWO
14. Narodowy Program Mieszkaniowy – cele i obszary interwencji priorytetowych


Więcej»