zamówds prenumerata


  

 


 Miesięcznik

Domy Spółdzielcze


Temat numeru

"CO Z TĄ USTAWĄ? ..."


SPIS TREŚCI

 Spis treści:


TEMAT NUMERU
  4. Spółdzielnie publiczne…,
Grzegorz Abramek
  6. Analiza i wdrażanie ustawy, Krystyna Piasecka
  9. Co z tą ustawą?... Maria Niedzielska
12. Analiza nowelizacji z 20 lipca 2017 r.
      ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych


FINANSE
14. Waloryzacja wkładu mieszkaniowego
      po nowelizacji ustawy o gospodarce
      nieruchomościami,
Helena Pośpieszyńska

Więcej»