Nasi partnerzy

       Wszystkie organizacje spółdzielcze powinny aktywnie współpracować ze sobą w każdej możliwej formie na szczeblu lokalnym, narodowym i międzynarodowym w celu lepszego zaspokojenia potrzeb swoich członków i środowiska - Zasady Roczdelskie.