XI Ogólnopolski Ranking SM

XI OGÓLNOPOLSKI RANKING
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH


REGULAMIN

I. Organizator
Organizatorem Rankingu jest miesięcznik „Domy Spółdzielcze”.

II. Cel Rankingu
Celem Rankingu jest stworzenie obiektywnych warunków porównywania pozycji spółdzielni na rynku, popularyzacja ich osiągnięć jako liczących się podmiotów gospodarczych oraz ważnych organizatorów życia społeczno-kulturalnego dużej części mieszkańców miasta, na terenie którego działają.

Dzięki Rankingowi:

  • Podmioty zewnętrzne dostaną informację o randze danej spółdzielni mieszkaniowej jako organizmu społecznego i jako podmiotu gospodarczego.
  • Spółdzielnie mieszkaniowe uzyskają wiedzę na swój temat w odniesieniu do innych podmiotów pokrewnych gospodarczo.
  • Spółdzielnie otrzymają dodatkową możliwość efektywnej promocji.

III. Komisja Rankingu

  • Do nadzoru nad prawidłowością przebiegu Rankingu powołana zostanie Komisja.
  • Komisję powołuje organizator.
  • W skład Komisji wejdą przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, Związków Rewizyjnych Spółdzielni Mieszkaniowych, środowiska naukowego, redakcji DS.

IV. Uczestnicy
W Rankingu mogą wziąć udział wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe. W zależności od wielkości zasobów zakwalifikowane zostaną do jednej z 4 następujących kategorii:
Spółdzielnie małe – poniżej 100 000 m²
Spółdzielnie średnie – 100 000 m² – 300 000 m²
Spółdzielnie duże –300 000 m² – 700 000 m²
Spółdzielnie największe – powyżej 700 000 m²

 V. Nagrody

  • Nagrody w postaci Statuetki otrzymają spółdzielnie, które zajęły 3 pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach.
  • Organizator przewiduje możliwość przyznania wyróżnień.

 

VI. Terminarz

Przyjmowanie zgłoszeń: do 15 września 2021 roku
Rozstrzygnięcie Rankingu: IV kwartał 2021 roku

Pliki do pobrania:
Ankieta