Nowe szkolenie

Miesięcznik „Domy Spółdzielcze” oraz Unia Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce

organizują szkolenie:

"Pierwsze wnioski z kontroli
przeprowadzonych w spółdzielniach mieszkaniowych
w zakresie stosowania RODO".

 

Szkolenie kierowane jest do zarządów spółdzielni mieszkaniowych, a w szczególności do administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) i pracowników zajmujących się administrowaniem lub przetwarzaniem danych osobowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

  • obszary działalności spółdzielni mieszkaniowych, które dotychczas były kontrolowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod kątem zgodności z wymogami RODO
  • pierwsze wnioski z przeprowadzonych kontroli
  • najczęściej wskazywane uchybienia
  • prawa i obowiązki pracowników spółdzielni mieszkaniowych podczas kontroli – jak należy się do niej przygotować?
  • monitoring wizyjny jako szczególna forma przetwarzania danych osobowych

Szkolenie poprowadzi mecenas JAKUB WEZGRAJ, który jest ekspertem prawnym w dziedzinie ochrony danych osobowych. Od blisko 11 lat doradza w tym zakresie oraz prowadzi szkolenia dla przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych oraz regionalnych związków rewizyjnych spółdzielni mieszkaniowych. Udziela wypowiedzi jako ekspert ds. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych dla Wiadomości TVP1, TVN oraz Programu Pierwszego Polskiego Radia. Publikuje artykuły poświęcone tematyce ochrony danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych na łamach miesięcz-nika „Domy Spółdzielcze”. Jest autorem ponad 150 eksperckich warsztatów rozwoju kompetencji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz osób zawodowo zajmujących się tematyką ochrony danych osobowych.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:

Szkolenie odbędzie się wrzesień 2019 r.
w Sali Konferencyjnej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej:
Katowice, ul. Klonowa 35C
Rozpoczęcie szkolenia – godz. 10.00

KOSZT SZKOLENIA:

Koszt udziału w szkoleniu jednej osoby wynosi 492,00 zł brutto i obejmuje m.in.:

  • materiały merytoryczne dla każdego uczestnika
  • przerwę kawową i obiad

 

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo,
w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie

mniedzielska@domyspoldzielcze.pl • 22 620 53 28 • 501 607 036
biuro@uniasm.pl • (22) 620-00-67 • tel. kom. 793 874 852

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.