Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu 11.06.br.
Wyniki opublikujemy w DS i na stronie Internetowej