IX Ogólnopolski Ranking SM

Zaprezentuj swoją spółdzielnię! Weź udział w IX Ogólnopolskim Rankingu SM! Wypełnioną ankietę wyślij do redakcji DS mailem lub pocztą:

Wydawnictwo "Dom" Sp. z o.o., "Domy Spółdzielcze"
ul. Białostocka 48 lok 91
03-748 Warszawa
tel./fax 22-620-53-28; 652-21-09
e-mail: redakcja@domyspoldzielcze.pl


Ankieta ranking

Regulamin ranking