Strict Standards: Non-static method Parser::showCategoryType1() should not be called statically in /public_html/conf/Classes/class.parser.php on line 250
Domy spółdzielcze, miesięcznik ogólnopolski

Chorzowska SM

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

W Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej istotną wartość stanowią tradycja i model działania. Kształtowane przez lata i zgodne z ideami ruchu spółdzielczego, leżą u podstaw osiągnięć ChSM uzyskanych na przestrzeni ostatniego okresu.

Dowodem na powyższą tezę może być porównanie tekstów statutów Spółdzielni: z roku 1936 i aktualnie obowiązującego. Oba statuty, pomimo dzielącego je czasu i formy uregulowań, łączą te same idee i założenia.
Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa należy do najstarszych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce, jest też najstarszą spółdzielnią mieszkaniową na Górnym Śląsku. Założycieli ChSM, a byli to ludzie o zróżnicowanym statusie społecznym i majątkowym, połączyła idea wspólnego działania na rzecz taniego i wygodnego mieszkania. Efektem ich działalności było powstanie w 1908 r. Wohnungsbauverein fur Konigshutte und Umgegend (Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej dla Królewskiej Huty i Okolicy).
Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa wrosła w krajobraz Chorzowa i współdecyduje o obliczu miasta. Zasoby zarządzane przez Spółdzielnię, jednego z największych zarządców nieruchomości w mieście (1/3 zasobów), przechodzą duże przemiany, są sukcesywnie odnawiane zarówno pod kątem wymogów technicznych, jak i estetycznych. Przeprowadzono program termorenowacji zasobów, połączony m.in. z odnowieniem elewacji i wymianą stolarki okiennej, co przekłada się na oszczędności w sezonie grzewczym i daje efekty przyjazne środowisku. Na konto sukcesów ChSM można także zapisać, że jako jedyna spółdzielnia mieszkaniowa w województwie śląskim całkowicie usunęła azbest. Oprócz niezaprzeczalnych korzyści dla otaczającego środowiska i pomimo niemałych kosztów wymienionych inwestycji, ChSM osiągnęła to, co w jej działaniu jest najważniejsze: dobro spółdzielców i mieszkańców.
Aby poprawić komfort i bezpieczeństwo w budynkach Spółdzielni, sukcesywnie wymieniane są windy. W spółdzielczych zasobach znajduje się ponad 180 wind, do wymiany zostało zaledwie kilkanaście. Niezmiernie istotnym z punktu widzenia mieszkańców jest problem zwiększania liczby miejsc parkingowych. Przy gęstej zabudowie, stale zwiększającej się liczbie samochodów oraz uwarunkowaniach prawnych nie jest to sprawa łatwa, ale pomimo to Spółdzielni udaje się zwiększać liczbę miejsc parkingowych dzięki płytom ażurowym. Renowacji poddawane są także place zabaw, boiska i inne obiekty infrastruktury sportowej oraz tereny zielone.
W Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie zapomina się o działalności społeczno-kulturalnej integrującej społeczność lokalną. Co roku ChSM organizuje wiele imprez oświatowych, kulturalnych i sportowych dla swych członków i ich rodzin. W Spółdzielni działa Klub „Pokolenie”, wydawany jest miesięcznik „Wiadomości Spółdzielcze”, którego tradycja sięga lat 30. ubiegłego wieku.
Z uwagi na wielkość zarządzanych zasobów – samych tylko lokali mieszkalnych jest w ChSM ponad 15 tys. – w codziennej działalności Spółdzielni nie brakuje problemów. Najtrudniejszymi do rozwiązania są te spowodowane sytuacją finansową mieszkańców oraz konfliktami międzysąsiedzkimi.
Działalność Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej spotyka się z uznaniem, także na arenie ogólnopolskiej, co znajduje wyraz w wielu przyznanych jej wyróżnieniach i nagrodach, Jest to m.in:
• nagroda Godła Promocyjnego „Śląski Oskar”, w 2009 r.;
• II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Orły Polskiego Budownictwa”, pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, za 2010 r.;
• III miejscem w kategorii dużych spółdzielni mieszkaniowych w Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych w Polsce, w 2011 r.;
• I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Orły Polskiego Budownictwa”, pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury - w kategorii „Zarządzanie nieruchomościami”, za 2012 r.;
• „Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji”, przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, za 2012 r.

 

image-238
image-237
image-236
image-235
image-234
image-233
image-232
image-231
image-227
image-226