Strict Standards: Non-static method Parser::showCategoryType1() should not be called statically in /public_html/conf/Classes/class.parser.php on line 250
Domy spółdzielcze, miesięcznik ogólnopolski

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

KATOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa to tradycja i nowoczesność. Jest największą spółdzielnią mieszkaniową w województwie śląskim, kwalifikując się równocześnie do grupy największych spółdzielni w kraju.

Zarządza zasobem mieszkaniowym, którego łączna powierzchnia przekracza milion metrów – w jego skład wchodzi blisko 19 tysięcy mieszkań, 28 pawilonów handlowych i ponad tysiąc garaży wolno stojących, a obszar terytorialny przekracza 100 hektarów. Obecnie zrzesza ponad 17.5 tys. członków. KSM funkcjonuje od 1957 roku - zaspokajając potrzeby mieszkaniowe wielotysięcznej rzeszy mieszkańców Katowic, dostosowując przy tym swą działalność do zmieniających się na przestrzeni lat warunków gospodarowania (m.in. wynikających z transformacji politycznych i ekonomicznych) oraz zmian legislacyjnych.

POCZĄTKI

Początki Spółdzielni datowane są od założycielskiego spotkania grupy inicjatywnej, które miało miejsce 7 lipca 1957 r. Wśród założycieli dominowali pracownicy ówczesnego Katowickiego Biura Projektów Budownictwa Miejskiego „Miasto-projekt". W pierwszym Walnym Zgromadzeniu Założycielskim członków Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej uczestniczyło 19 osób, a pierwszy samodzielnie zbudowany przez Spółdzielnię dom dla 85 rodzin (przy ulicy Plebiscytowej 38-42) został oddany do użytku w roku 1960. W chwili obecnej w zasobach Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na które składa się 345 budynków zamieszkuje ponad 19 tysięcy rodzin. Liczby te najlepiej obrazują skalę i dynamikę rozwoju Spółdzielni na przestrzeni minionych 56 lat, jak również ogrom pracy wykonanej przez kilka pokoleń katowickich spółdzielców.

ZASOBY MIESZKANIOWE

Spółdzielnia zarządza 342 budynkami wielorodzinnymi zgrupowanymi w 17-stu osiedlach mieszkaniowych usytuowanymi na terenie różnych dzielnic Katowic – poczynając od Śródmieścia, Koszutki i Wełnowca aż po Giszowiec i Murcki. Wiele z osiedli spółdzielczych tak mocno wrosło w pejzaż Katowic, iż mieszkańcy niemal nie wyobrażają sobie miasta bez ich udziału. Mowa tu nie tylko o popularnych „Gwiazdach", „Superjednostce" czy HPR-owcu, ale również o uważanych za najpiękniejsze w mieście domach na osiedlu al. Zgrzebnioka czy najnowszej inwestycji Katowickiej Spółdzielni – kompleksie mieszkaniowym „Rekreacyjna Dolina Mały Staw" zrealizowanym w sąsiedztwie Katowickiego Parku Leśnego oraz Doliny Trzech Stawów. W domach Spółdzielni mieszka ok. 38 tys. osób.

ZARZĄDZANIE

W dziedzinie zarządzania nieruchomościami Spółdzielnia nasza od lat pozytywnie wyróżnia się w zakresie stosowanych w kraju rozwiązań organizacyjnych i prekursorskich inicjatyw. Według własnej autorskiej koncepcji Spółdzielnia jest zorganizowana na wzór konfederacji autonomicznych jednostek organizacyjnych – osiedli, stwarzającej członkom zamieszkującym w danym osiedlu większą możliwość wpływu na wszelkie ważne dla nich decyzje. Gospodarka w osiedlach prowadzona jest na zasadach wewnętrznie wyodrębnionego rozrachunku, a wybierane spośród mieszkańców samorządowe Rady Osiedli - są wyposażone w znaczne kompetencje decyzyjne, wśród których należy podkreślić określanie potrzeb remontowych, wybór wykonawców robót, uczestniczenie w odbiorach powykonawczych prac, ustalanie wysokości stawek opłat za lokale, wybór najemców lokali użytkowych i inne.

Na początku lat 90-tych ubiegłego wieku Spółdzielnia sformułowała w oparciu o szczegółową inwentaryzację potrzeb remontowych wszystkich posiadanych budynków, wieloletni plan remontów kapitalnych i modernizacyjnych, przekształcony następnie w dynamiczną, aktualizowaną corocznie strategię ekonomiczną, której konsekwentna realizacja (mimo przejściowych zakłóceń powodowanych wielokrotnymi zmianami legislacyjnymi), skutkowała przeprowadzeniem termomodernizacji całości zarządzanych zasobów mieszkaniowych z opomiarowaniem wszystkich mediów, i inne zrealizowano w szczególności w 100 % program likwidacji acekolu w zasobach KSM, docieplono elewacje i stropodachy, a ostatnio lokale spółdzielcze wyposażono w nowoczesne wodomierze i podzielniki kosztów ciepła z możliwością odczytu zużycia mediów drogą radiową. Działania te miały i mają dla mieszkańców zarówno wymiar ekonomiczny (sukcesywnie prowadzą do zmniejszania zużycia ciepła i wody) jak i użytkowo-estetyczny (odczuwalna poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkiwania oraz zwiększenie estetyki budynków).

WYRÓŻNIENIA

Spółdzielnia postrzegana jest jako jedna z lepiej działających w kraju, co dokumentują liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach i rankingach tak o zasięgu regionalnym jak i ogólnopolskim. Warto wśród nich wymienić tytuły: Najlepszej Spółdzielni Województwa Śląskiego w programie „Dobra Spółdzielnia" (kolejno w latach 2011, 2012, 2013), Lidera Rynku i Eurolidera w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, Wielką Nagrodę Śląskiej Izby Budownictwa za całokształt działalności, czy ostatnio przyznany tytuł „Symbol Spółdzielczości 2013" w kategorii Symbol Nowoczesnego Mieszkania.


Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Klonowa 35 c
40-168 Katowice
tel.: (32) 20-84-700
www.ksm.katowice.pl

image-287
image-286
image-285
image-284
image-283
image-282
image-281
image-280
image-279
image-278