SM "Barycz" w Miliczu

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BARYCZ" W MILICZU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Barycz” w Miliczu
ul. Kopernika 29, 56-300 Milicz
tel./fax. 71 38-31-238/239/240

e-mail:smbarycz@post.pl


SKŁAD ZARZĄDU
1. Edward Lempach - Prezes Zarządu
2. Małgorzata Nestoruk - V-ce Prezes Zarządu
3. Mieczysław Ryba - Członek Zarządu

SKŁAD RADY NADZORCZEJ na kadencję 2015 - 2018 r.
1. Andrzej Smereka - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Henryk Broniecki - Z-ca Przewodniczącego
3. Maria Hupało - Grygiel - Sekretarz
4. Maria Majewska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5. Tadeusz Przewoźny - Członek Komisji Rewizyjnej
6. Andrzej Wiśniewski - Członek Komisji Rewizyjnej
7. Henryk Lech - Członek Rady Nadzorczej
8. Mariusz Korzeniowski - Członek Rady Nadzorczej

Godziny Pracy Spółdzielni
- poniedziałek, wtorek, środa, piątek - godz. 7.00 – 15.00
- czwartek - godz. 8.00 - 16.00