Strict Standards: Non-static method Parser::showCategoryType1() should not be called statically in /public_html/conf/Classes/class.parser.php on line 250
Domy spółdzielcze, miesięcznik ogólnopolski

SM Metalowiec

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA METALOWIEC

Zasoby:
7 tys. mieszkań
o łącznej pow. 332 tys. m2
160 lokali użytkowych o pow. 16 tys. m2
103 budynki, 460 tys. m2 terenów

 

SM „Metalowiec” należy do najstarszych i największych spółdzielni mieszkaniowych we Wrocławiu. Powstała, jako trzecia w mieście, z inicjatywy grupy pracowników Wrocławskiej Fabryki Urządzeń Mechanicznych.

 

Nasz sukces to spełnienie kryteriów Symbolu Spółdzielczości (2012, 2013), ale też coroczne wyróżnienia w Rankingu Domów Spółdzielczych. Gdyby więc zapytać, co naszą Spółdzielnię wyróżnia od innych, to trzeba odnieść się do kilku rozwiązań, które u nas występują łącznie:

  • Pracujemy cały tydzień od 7 do 15, a 2 dni od 7 do 17, przy otwartych drzwiach i z uśmiechem. Nie ma np. dni (godzin), w których działy nie przyjmują członków (interesantów).
  • Zlikwidowaliśmy używanie słowa „petent”; pracownicy robią, co tylko możliwe, aby członek Spółdzielni w biurach administracji czy Zarządu czuł się rzeczywiście jak u siebie w domu – muszą się więc uśmiechać i wykazywać chęć pomocy (oczywiście w granicach statutu i regulaminów).
  • Zapewniliśmy łatwy dostęp do biur dla ludzi starszych i niepełnosprawnych; wykonane zostały specjalne podjazdy, windy, a w biurze Zarządu zorganizowano (już w 2005 r.) specjalne centrum obsługi mieszkańców (podjazdy, sanitariaty).
  • Jeśli pracownice centrum nie mogą rozstrzygnąć jakiejś sprawy, to członek Spółdzielni nie jest odsyłany do biur Zarządu, ale kierownik działu przychodzi na dół – do centrum (!).
  • Wnioski zgłaszane w trakcie Walnego Zgromadzenia choć nie są przegłosowywane, to, mimo nieobjęcia porządkiem obrad, ale zgodnie ze statutem, są rozpatrywane w procedurze wewnętrznej (Zarząd, Rada Nadzorcza, a nawet Walne Zgromadzenie).
  • Bezwzględne przestrzeganie autonomii poszczególnych organów samorządowych i wypełnienie roli nadzorczo-kontrolnych z wzajemnym poszanowaniem uprawnień. W tym zakresie w Spółdzielni obowiązuje pełna otwartość działania. Ważną rolę odgrywa informacja, jako przejaw demokracji spółdzielczej. Organy samorządowe otrzymują co miesiąc bardzo obszerne dokumenty objęte porządkiem obrad i materiały informacyjno-szkoleniowe. Wszyscy członkowie (mieszkańcy) otrzymują specjalny informator w ramach wydawanej wspólnie z innymi wrocławskimi spółdzielniami „Gazety Południowej”.

Wymieniam to, aby poddać się ocenie wzajemnej spółdzielni, ale też może jako sugestia, jak spółdzielnia powinna pracować.
I na koniec to, co spotkało Spółdzielnię w ostatnim okresie: Krajowa Rada Spółdzielcza przyznała nam Złoty Laur Spółdzielczości za stworzenie dobrych warunków dla rozwoju kulturalnego młodzieży m.in. poprzez utrzymywanie placówek oświatowych w spółdzielczych osiedlach oraz wspomaganie działalności młodzieżowych drużyn harcerskich i sportowych.


Rada Nadzorcza
Przewodniczący – Wojciech Wąs
Wiceprzewodniczący – Eugeniusz Kałdowski
Sekretarz – Lidia Latasiewicz
Członkowie
Stefan Więckowski
Zdzisław Sempowicz
Ryszard Matolicz
Jolanta Kondas
Jarosław Ciołkosz
Edmund Krawiec
Stanisława Witka
Aleksandra Dąbrowska
Krystian Nyz

Zarząd jednoosobowy
Prezes Zarządu - Jerzy Kruk

 

ul. Inżynierska 17; 53-227 Wrocław
tel. 71 332 93 00, fax 71 332 93 29
www.metalowiec.wroclaw.pl
sm@metalowiec.wroclaw.pl

 

image-301
image-300
image-299
image-298
image-297
image-296
image-295