Strict Standards: Non-static method Parser::showCategoryType1() should not be called statically in /public_html/conf/Classes/class.parser.php on line 250
Domy spółdzielcze, miesięcznik ogólnopolski

SM „Zgoda” w Brzegu

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Brzegu

Służby administracyjne Spółdzielni dbając o prawidłową eksploatację obiektów i ich otoczenia, zapewniają wysoki komfort mieszkania na osiedlach i w budynkach. Potwierdzeniem dobrej opinii, jaką cieszy się SM „Zgoda”, jest tytuł „Symbol 2012 Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej” nadany przez Kapitułę nagrody „Monitora Rynkowego Gazety Prawnej”.

 

Przemiany ustrojowe w kraju oraz zmiany własnościowe w zasobach Spółdzielni spowodowane ustawą o Spółdzielniach mieszkaniowych wymusiły na organach Spółdzielni inny kierunek myślenia na zarządzanych zasobach, a przede wszystkim iż mieszkaniec jest najważniejszy. Mając świadomość nieuchronnych zmian już od roku 2003 włączamy właścicieli lokali w tryby podejmowania wspólnych decyzji technicznego utrzymania budynków mieszkalnych, poprawy układów komunikacyjnych wewnątrzosiedlowych budowy kolejnych miejsc postojowych, rozwiązań energooszczędnych w budynkach mieszkalnych. Dzisiaj każdy budynek posiada własny 3-letni plan funduszu remontowego a zróżnicowana wysokość wpłat na fundusz remontowy w poszczególnych budynkach wynosi od 1zł do 4zł za 1m2 powierzchni.

Taka polityka pozwala w skali roku przeznaczyć na remonty nawet 7,5mln zł. W podobny sposób planujemy koszty eksploatacji, dla każdego budynku oddzielnie. Sporządzenie analizy dla poszczególnych rodzajów kosztów pozwala nam pokazać iż koszty zarządzania wynoszą 7% ogółu kosztów i stanowią 0,51 zł/m2 już od 4 lat. Poniesione nakłady termomodernizacyjne na budynkach mieszkalnych w pełni pokryte zostały oszczędnościami na kosztach centralnego ogrzewania, których aktualny wzrost wynika tylko ze stale rosnących cen energii cieplnej. Zaznacza się, iż udział tych kosztów w opłatach stanowi 26% i jest drugim co do wielkości wnoszonych opłat po funduszu remontowym, który wynosi 29%. Wszelkie analizy poszczególnych rodzajów kosztów, sprawozdania finansowe roczne i z działalności Zarządu Spółdzielni są corocznie publikowane w „Lokatorze”. Stanowią one jednocześnie materiały do odbywanych Walnych Zgromadzeń w częściach oraz do odbywanych jesienią zebrań gospodarczych.

Ciekawostką jest fakt, że podczas akcji informacyjnej o możliwości tworzenia wspólnot mieszkaniowych z zasobów Spółdzielni, nie było zainteresowania ze strony właścicieli z wyodrębnioną własnością. Od kilku lat sprawnie działające komórki windykacyjne pozwoliły obniżyć w znaczny sposób wskaźnik zadłużenia, pomimo, że miasto objęte jest 22% bezrobociem. Z punktu widzenia wskaźnika płynności finansowej jesteśmy postrzegani jako najlepszy partner handlowy, gdyż wszystkie zobowiązania z tytułu świadczonych usług i dostaw płacimy w terminie bez żadnej zwłoki. Działalność społeczno-oświatowa i kulturalna jest prowadzona w dwóch klubach „Brzechwy” i „Sawa”, w których organizowane są zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przez cały rok.
SM Zgoda stale poprawia własną efektywność w zarządzaniu zasobami dzięki wdrożonemu kompleksowemu oprogramowaniu zarządzania i dzięki spółdzielczej kadrze pracowniczej, która z zaangażowaniem wykonuje swoje obowiązki służbowe. Corocznie wypracowywane nadwyżki do podziału pośród członków S-ni uzyskiwane są z najmu lokali użytkowych stanowiących własność S-ni, ale też z wchodzenia na rynek świadczenia usług zarzadzania wspólnotami mieszkaniowymi.

ZASOBY
3898 mieszkań o łącznej powierzchni 203.251,81m2, w których własność odrębna stanowi 61% zasobów mieszkań (2364 mieszkań), 6 pawilonów handlowo-usługowych (8300m2), 22 zespoły garażowe (11084m2).

 

Zarząd Spółdzielni:
Henryk Wujek – Prezes Zarządu
Jarosław Sudak – z-ca Prezesa d/s technicznych
Beata Kąkol – członek Zarządu, Główna Księgowa

Rada Nadzorcza:
Zdzisław Bagiński – Przewodniczący
Kazimierz Łosiowski – z-ca Przewodniczącego
Andrzej Jędrzejko – Sekretarz
Krzysztof Silarski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Ryszard Wirga – Przewodniczący Komisji Technicznego Utrzymania i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Ryszard Jakuszewski – Członek Komisji TUiGZM
Jacek Juchniewicz – Członek Komisji Rewizyjnej
Paweł Kozik - Członek Komisji Rewizyjnej
Anna Suchorska - Członek Komisji TUiGZM

image-180
image-179
image-178
image-177
image-176