Strict Standards: Non-static method Parser::showCategoryType1() should not be called statically in /public_html/conf/Classes/class.parser.php on line 250
Domy spółdzielcze, miesięcznik ogólnopolski

Sieradzka SM

 SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA: HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała w 1958 r., w czasie intensywnego rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce. Odegrała bardzo istotną rolę w rozwoju Sieradza.


Historia
Powojenne lata w mieście cechowała stagnacja i brak perspektyw dla młodego pokolenia. Ożywienie sytuacji gospodarczej nastąpiło wraz z decyzją uruchomienia w 1956 roku Zakładu Przemysłu Dziewiarskiego „Sira” oraz Zakładów Mechanicznych „Chemitex” i innych. Nastąpił dynamiczny rozwój miasta a w ślad za tym zapotrzebowanie na nowe inwestycje mieszkaniowe. W latach 1958–1967 Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa wybudowała 800 mieszkań. W 1965 r. w struktury SSM włączono Spółdzielnię Robotniczą „Dziewiarz”.

W 1975 r. Sieradz stał się siedzibą i centrum administracyjnym województwa. Spowodowało to migrację okolicznej ludności i ponad 3-krotny wzrost liczby jego mieszkańców. W tym czasie Spółdzielnia zintensyfikowała proces inwestycyjny, tak by w 2013 r. osiągnąć poziom 9 216 wybudowanych mieszkań. Spółdzielnia dbała o równomierny rozwój zaplecza handlowo-usługowego, była inwestorem zastępczym, w imieniu miasta i województwa, dla realizacji infrastruktury społecznej min.: żłobka, przedszkola poradni zdrowia i innych.

Teraźniejszość
Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zarządza zasobami mieszkaniowymi w czterech miejscowościach: Sieradzu, Warcie, Błaszkach i Szadku, administrowanymi w ramach 11 wyodrębnionych osiedli.

Jest największym właścicielem mieszkań i odgrywa istotną rolę gospodarczą w mieście. Ściśle współpracuje z władzami Sieradza. Inicjuje i realizuje wspólne przedsięwzięcia budownictwa mieszkaniowego i związanej z nim infrastruktury technicznej i komunalnej. W latach 1997–1999, na mocy porozumienia zawartego z Zarządem Miasta, przeprowadziła inwestycję „Centrum”. Powstało wówczas 180 mieszkań, 25 lokali użytkowych i 79 garaży. 25 lokali mieszkalnych przekazano do dyspozycji Miastu.

Dynamiczny rozwój miasta, a także zmieniające się potrzeby mieszkańców były przyczyną zintensyfikowanych prac nad pozyskaniem i budową nowych miejsc parkingowych. Na podkreślenie zasługuje zwiększenie liczby pełnostandardowych miejsc postojowych dla mieszkańców zasobów SSM i Sieradza. Na terenach osiedli mieszkaniowych SSM wybudowała kilka nowoczesnych parkingów oraz bezpiecznych placów zabaw dla najmłodszych. W połowie 2009 roku zakończono również remont siedziby spółdzielni oddając do użytku nowoczesną salę obsługi klientów oraz zaplecze parkingowe służące także okolicznym mieszkańcom.

W działaniach SSM można wyróżnić następujące priorytety: działania poprawiające warunki i bezpieczeństwo zamieszkania, optymalizację kosztów utrzymania budynków, działania inwestycyjne, zwiększenie spółdzielczej świadomości społecznej, a także tworzenie bazy wsparcia społecznego dla spółdzielców znajdujących się w sytuacji kryzysowej oraz działalność społeczno – kulturalną.

Program modernizacji
W 1994 r. Zarząd SSM wdrożył program modernizacji zasobów mieszkaniowych. Wykonuje go poprzez: docieplenie budynków (218 budynków zrealizowano w 100%), pełne opomiarowanie ciepła i wody z indywidualnym rozliczeniem, docieplenie stropodachów (zrealizowano 99%), usunięcie azbestu z dociepleń ścian budynków (zrealizowano 100%), kompleksową wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych i w mieszkaniach (zrealizowano 96%), kompleksową wymianę drzwi wejściowych do budynków (zrealizowano 96%) oraz wymianę pokryć dachowych na wykonane z papy nowej generacji (zrealizowano 100%). Decyzje te wiązały się ze wzrostem opłat w części dotyczącej funduszu remontowego z jednoczesnym ograniczeniem kosztów eksploatacji w tym szczególnie kosztów dostaw ciepła i wody.

Program z upływem lat został określony, jako „Program wyrównania szans i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców” i obejmuje nowe ważne elementy takie jak: modernizacje dociepleń z lat dziewięćdziesiątych poprzez dołożenie docelowej warstwy i kolorowej elewacji, montażu daszków nad ostatnimi kondygnacjami, montaż domofonów i system klucz oraz profesjonalne projektowanie i utrzymanie zieleni.

Fundusz Samopomocy Członkowskiej
Sieradzka SM, jako pierwsza i na długo jedyna w Polsce, utworzyła w 1993 r. Fundusz Samopomocy Członkowskiej, pomagający uregulować zadłużenia tym mieszkańcom, którzy stracili pracę lub nie potrafili odnaleźć się w nowych realiach rynkowych. Dzięki bezgotówkowej pożyczce mogą oni pokryć zadłużenie czynszowe, wpis i udział członkowski, montaż wodomierzy, czy też wymienić stolarkę okienną.

W 1994 r. wykupiła budynek dawnego hotelu robotniczego z przeznaczeniem na lokale socjalne dla osób pozbawionych praw członkowskich z powodu zaległości czynszowych, co w znacznym stopniu ograniczyło liczbę zalegających z opłatami.

Działalność prospołeczna i społeczno-kulturalna
Współpraca z organizacjami społecznymi i fundacjami zawsze była ważnym elementem w życiu spółdzielni. Od wielu lat Spółdzielnia ściśle współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami wspierając w różnoraki sposób ich działalność.
W strukturach SSM funkcjonuje Spółdzielczy Dom Kultury (w roku 2012 obchodził swoje 30 – lecie), który od chwili powstania stał się jedną z wiodących placówek kulturalnych w mieście. Jest organizatorem wielu przedsięwzięć o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, prowadzi liczne koła zainteresowań, wystawy twórców oraz zakrojone na szerszą skalę imprezy, które przyciągają wielu zainteresowanych. Od kilku lat realizowane są duże imprezy plenerowe pod hasłem „Piknik rodzinny – od wnuczka do dziadka”, na których bawią się wspólnie mieszkańcy zasobów SSM.

Osiągnięcia i innowacyjność
• Zasłużony dla Miasta Sieradza (SSM została doceniona, jako firma kreująca politykę mieszkaniową w mieście oraz za przeprowadzenie wspólnej inwestycji z miastem Sieradz– wybudowanie osiedla Centrum).
• Zasłużony Ziemi Sieradzkiej (za wieloletnie, wybitne zasługi na rzecz mieszkańców , wspieranie rozwoju kultury i gospodarki Piastowskiej Ziemi Sieradzkiej oraz jej promowanie w kraju i za granicą).
• Wyróżnienie Orły Polskiego Budownictwa w kategorii: zarządzania nieruchomościami 2010 r.
• Gazela Biznesu 2010 r., 2011 r. i 2012 r.
• Filar Spółdzielczości 2013.

Działania innowacyjne
• Fundusz Samopomocy Członkowskiej.
• Program operacyjny wspomagający zarządzanie nieruchomościami.
• Uruchomienie Elektronicznego Biura Obsługi Klientów EBOK.
• Polityka informacyjna firmy prowadzona jest w sposób ciągły poprzez programy informacyjne nadawane i emitowane za pomocą lokalnej telewizji i radia oraz prasy w sposób cykliczny.
• Polityka partnerstwa i rzetelności – po analizie doświadczeń oraz oczekiwań partnerów biznesowych SSM wdrożyła procedury współpracy ze zleceniobiorcami, realizującymi na rzecz Spółdzielni dostawy i usługi.

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w liczbach i statystyce

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku SSM liczy:

  • 9 081 członków, w tym:
    • 8 817 zamieszkałych w tym 9 osób prawnych
    • 264 członków oczekujących.

Spółdzielnia posiada 218 budynków mieszkalny wielorodzinnych z ilością 9 216 mieszkań. Powierzchnia użytkowa jej zasobów wynosi 496,2 tys. m².
Na 9 216 lokali mieszkalnych:

  • 4 960 to mieszkania spółdzielcze własnościowe,
  • 358 mieszkania spółdzielcze lokatorskie,
  • 3 692 mieszkania stanowią odrębną własność członków i są zarządzane przez Spółdzielnię,
  • 94 mieszkania są wynajmowane,
  • 112 mieszkań jest zajmowanych bezumownie.

SSM dysponuje 493 garażami o łącznej powierzchni 8 126,7 m2 i 442 lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni ponad 21 tys. m².

image-144
image-143
image-142
image-141
image-140
image-139
image-138
image-137
image-136
image-135