Numer 9/2013

TEMAT NUMERU

4 Miejsce i rola spółdzielni mieszkaniowych w ramach programu rozwoju budownictwa społecznego,
Iwona Drozd-Jaśniewicz
8 List Otwarty do Rafała Grupińskiego, przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej

FINANSE
12 Śmieci a podatek VAT w wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych (II),
Krzysztof Hubert Dziewior

PRAWO - VADEMECUM SAMORZĄDOWCA
14 Rada nadzorcza w strukturze organów spółdzielni (I),
Tomasz Dąbrowski
20 Dziedziczenie praw mieszkaniowych,
Krystyna Krzekotowska

WYNIKI NSP
23 Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1950-2011,
Mirosław Gorczyca

LUSTRACJE
26 Badanie lustracyjne prowadzonej przez spółdzielnię działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
Iwona Drozd-Jaśniewicz

SPÓŁDZIELNIE
28 Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa OSKARD” – 55 lat istnienia

STAŁE RUBRYKI
30 Ze starych szpalt