Numer 4/2013

TEMAT NUMERU

4 Aktualne podejście do mieszkalnictwa społecznego w UE – przejawy i problemy,
Maciej Cesarski

FINANSE
8 Spłata kredytu termomodernizacyjnego, dostęp do dokumentów spółdzielni…,
Krzysztof Hubert Dziewior

PRAWO
10 Wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją niektórych postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

LUSTRACJE
12 Prawidłowość funkcjonowania organów fakultatywnych spółdzielni mieszkaniowej w kontekście badań lustracyjnych,
Iwona Drozd-Jaśniewicz

RADZIMY, PREZENTUJEMY
14 Scheucher Parkett otworzył pierwszy w Polsce showroom!
15 Remont klatek schodowych nie musi oznaczać uporczywego pyłu,
Rigips SAINT-GOBAIN

SPÓŁDZIELNIE
16 Zgromadzenie Przedstawicieli ZRSM w sprawie projektów ustaw spółdzielczych
18 Prorok spod skrzydeł Platformy. Dyskusja o sejmowym projekcie w łódzkiej SM im. Wł. Jagiełły,
K.S.
20 Batalia śmieciowa to wieloletni proces. Rozmowa z wiceprezydentem Katowic dr. Marcinem Krupą,
Zbigniew P. Szandar
24 SML-W „Energetyk” we Wrocławiu
26 SM „Zgoda” w Brzegu
28 Kielecka SM

STAŁE RUBRYKI
30 Ze starych szpalt