Numer 2/2014

TEMAT NUMERU

4 Spółdzielczość mieszkaniowa partnerem samorządów lokalnych,
Grzegorz Abramek
7 Ogólnopolska Konferencja Spółdzielców – Łódź, styczeń 2014,
Konrad Kozłowski

FINANSE
8 Zmiany w podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku w spółdzielniach
mieszkaniowych i wspólnotach mieszkaniowych. Ogólne zasady powstawania obowiązku
podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.,
Krzysztof Hubert Dziewior

PRAWO
14 Podstawy prawne instytucji odrębnej własności lokali,
Krystyna Krzekotowska

RADZIMY, PREZENTUJEMY
16 Jubileusz 20-lecia ista Polska
18 Dostosowanie izolacyjności stropodachów do wymagań prawnych,
Derowerk

ADAM ANDRZEJEWSKI - W PIĘTNASTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI
20 Problem mieszkaniowy i kształtujące go czynniki,
Adam Andrzejewski

SPÓŁDZIELNIE
24 Jak uniknąć Amber Gold bis, czyli... Drugi oddech kaczuchy,
Jerzy Jankowski
26 Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie 1959-2014
28 Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

STAŁE RUBRYKI
13 Orzecznictwo
23 Sygnały
30 Ze starych szpalt