Numer 2/2013

TEMAT NUMERU

4 Niewiedza czy świadoma ułomność? Projekt PO sprzeczny z prawem unijnym,
Jerzy Jankowski

FINANSE
8 Zmiany w zakresie fakturowania obowiązujące od 2013 r. (I),
Krzysztof Hubert Dziewior

PRAWO
13 Odzyskanie podatku VAT przez spółdzielnie mieszkaniowe,
Rozmowa z Jarosławem Augustynem, doradcą podatkowym Kancelarii Prawnej Piszcz, Norek i Wspólnicy
14 Wrobieni w śmieci,
Grzegorz Abramek

LUSTRACJE
16 Sprawdzenie w trybie lustracyjnym prawidłowości wykonywania funkcji nadzorczo-kontrolnych przez organy samorządowe spółdzielni mieszkaniowej w zakresie problematyki badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych,
Iwona Drozd-Jaśniewicz

ŁÓDZKIE FORUM ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELCZYCH
18 Apel do Sejmu i Senatu RP
19 Konferencja „Likwidacja spółdzielni mieszkaniowych… i co dalej?

SPÓŁDZIELNIE
24 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kopernik” w Toruniu
26 Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
28 Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

STAŁE RUBRYKI
12 Orzecznictwo
30 Ze starych szpalt