Numer 1/2014

TEMAT NUMERU
MIESZKALNICTWO W ROKU RODZINY

4 Sytuacja mieszkaniowa polskich rodzin,
Paweł Ulman
7 Skala potrzeb mieszkaniowych w Polsce,
Piotr Lis
9 Ponad 53 miliony dorosłych Europejczyków mieszka z rodzicami,
Bartosz Turek

FINANSE
12 Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.,
Krzysztof Hubert Dziewior

PRAWO - VADEMECUM SAMORZĄDOWCA
14 Zebrania grup członkowskich w strukturze organów spółdzielni (II),
Tomasz Dąbrowski
16 Rozporządzenie rzeczą,
Krystyna Krzekotowska

LUSTRACJE
18 Badanie zagadnień członkowskich w ramach lustracji pełnej (III),
Iwona Drozd-Jaśniewicz

ADAM ANDRZEJEWSKI - W PIĘTNASTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI
20 Znaczenie mieszkania w życiu indywidualnym i społecznym,
Adam Andrzejewski

SPÓŁDZIELNIE
24 Żółw w Kancelarii Premiera,
Jerzy Jankowski
26 Nasza „Panorama 7”,
Zespół redakcyjny „Panoramy 7” SM „Dąb” w Szczecinie
28 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” we Wrocławiu

STAŁE RUBRYKI
23 Sygnały
30 Ze starych szpalt