Numer 12/2013

TEMAT NUMERU

MIESZKALNICTWO W ROKU RODZINY
4 Wstęp,
Roman Nowicki, Małgorzata Salamon
6 Raport CBOS
8 Ustalenia Konferencji „Mieszkalnictwo w roku rodziny”
10 Najnowszy raport OECD

VI KRAJOWY ZJAZD ZWIĄZKU REWIZYJNEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP
11 Trudne lata,
Jerzy Jankowski

PRAWO - VADEMECUM SAMORZĄDOWCA
12 Zebrania grup członkowskich w strukturze organów spółdzielni (I),
Tomasz Dąbrowski
15 Ustawowe ograniczenia własności w świetle orzecznictwa sądowego,
Krystyna Krzekotowska

FINANSE
18 Zapisy w akcie notarialnym, rozliczanie lokali a ich forma własności, przychody z nieruchomości…,
Krzysztof Hubert Dziewior

LUSTRACJE
20 Badanie zagadnień członkowskich w ramach lustracji pełnej (II),
Iwona Drozd-Jaśniewicz

ADAM ANDRZEJEWSKI - W PIĘTNASTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI
22 Mieszkanie jako element środowiska materialnego i społecznego – funkcje i forma mieszkania,
Adam Andrzejewski

SPÓŁDZIELNIE
24 Ustawa śmieciowa - najgorszy bubel prawny od lat!,
Jerzy Jankowski
27 Obrady Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego

STAŁE RUBRYKI
26 Sygnały
30 Ze starych szpalt