Numer 11/2013

TEMAT NUMERU

4 Co piąta złotówka na mieszkanie,
Mirosław Gorczyca
8 Adam Andrzejewski - W piętnastą rocznicę śmierci,
Maciej Cesarski

FINANSE
12 Zaliczki na poczet zakupu ciepła, utrzymanie części wspólnych, niedobory na GZM…,
Krzysztof Hubert Dziewior

PRAWO
14 Własność i inne prawa rzeczowe,
Krystyna Krzekotowska

LUSTRACJE
20 Badanie zagadnień członkowskich w ramach lustracji pełnej (I),
Iwona Drozd-Jaśniewicz

SPÓŁDZIELNIE
24 Art. 25 w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego
29 Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa

STAŁE RUBRYKI
30 Ze starych szpalt