Numer 10/2013

TEMAT NUMERU

4 Komisyjny głuchy telefon,
Jan Sułowski
6 Tezy wystąpienia – wysłuchanie publiczne. Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw spółdzielczych,
KZRSM
8 Protest w obronie spółdzielni mieszkaniowych

FINANSE
12 Odpisy na fundusz mienia wspólnego, dzierżawa pojemników na odpady stałe, koszty konserwacji zasobów…,
Krzysztof Hubert Dziewior

PRAWO - VADEMECUM SAMORZĄDOWCA
14 Tryb obradowania rady nadzorczej i podejmowania uchwał,
Tomasz Dąbrowski
18 Roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
Krystyna Krzekotowska

LUSTRACJE
22 Badanie lustracyjne prowadzonej przez spółdzielnię działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej (II),
Iwona Drozd-Jaśniewicz

SPÓŁDZIELNIE
25 55 Lat Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu
28 Nowe władze Stowarzyszenia Przyjaciół „DS”
29 Nagroda PRO DOMO SUA dla Witolda Rusakiewicza

STAŁE RUBRYKI
30 Ze starych szpalt