PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘĆ ROCZNYCH 2017

UNIA SPÓŁDZIELCÓW MIESZKANIOWYCH W POLSCE
03-784 Warszawa, ul. Białostocka 11, tel./fax: 22 620 00 61, tel. kom.: 793 874 852
www.uniasm.pl, biuro@uniasm.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół "Domów Spółdzielczych"
03-748 Warszawa, ul. Białostocka 48 lok.91 tel. 22 620 53 28


Unia Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce i Stowarzyszenie Przyjaciół „Domów Spółdzielczych”
w dniach 11-12 stycznia 2018 roku zapraszają na szkolenie:


PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘĆ ROCZNYCH 2017

Szkolenie kierowane jest do głównych księgowych i pracowników działów finansowo-księgowych spółdzielni mieszkaniowych.
 PROGRAM SZKOLENIA


DZIEŃ I – Zasady gospodarki finansowej po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

1. Zasady waloryzacji wkładu mieszkaniowego według wartości rynkowej lokalu
    na podstawie art.11 ust.2⁶ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych;
2. Ewidencja i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego po nowelizacji;
3. Nowe zasady zarządzania nieruchomością wspólną w spółdzielni:
    a) Podejmowanie uchwał dot. zakresu przekraczającym zwykły zarząd,
    b) Plan i kalkulacja.
4. Podatek od nieruchomości-zmiany zasad opodatkowania nieruchomości wspólnej.

DZIEŃ II – Sprawozdanie finansowe i zmiany ordynacji podatkowej. Bilans 2017

1. Zmiany przepisów ordynacji podatkowej:
    a) Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania (do Ordynacji podatkowej),
    b) nadużycia prawa ( do art. 5 ust. 4 i 5 ustawy VAT),
    c) E-faktury,
    d) wiarygodna ścieżka audytu i kontrola biznesowa.
2. Sprawozdanie finansowe dostosowane do wymogów Komitetu Krajowych;
3. Standardów Rachunkowości:
    a) Wzór wprowadzenia do informacji dodatkowej,
    b) Nowy wzór bilansu i rachunku wyników.
4. Wpływ KRS nr 11 Środki trwałe” na ewidencję w spółdzielni;
5. Ewidencja i opodatkowanie „Białych certyfikatów”;
6. Polityka rachunkowości dotycząca środków UE;
7. Przegląd najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych;
8. Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

Szkolenie poprowadzi – Helena POŚPIESZYŃSKA – licencjonowany zarządca nieruchomości, lustrator, główna księgowa w jednej z warszawskich spółdzielni, członek zarządu stowarzyszenia zarządów nieruchomości i spółdzielców mieszkaniowych. Autorka publikacji w stałych działach dotyczących gospodarki finansowej w czasopismach: „Tęcza” i „Domy Spółdzielcze”. Współpracuje z wydawnictwem C.H. Beck w redagowania odpowiedzi na pytania w „Teczce zarządcy”. W przeszłości współpracowała z wydawnictwem Wolter Kluwers – Vademecum Głównego Księgowego.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu spółdzielnią mieszkaniową, energetyką cieplną, w firmie audytorskiej, w doradztwie. Od 20 lat prowadzi autorskie szkolenia dla organów i pracowników spółdzielni, banku BGK, zarządców nieruchomości.
Ceniony wykładowca .

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbędzie się w dniach 11–12 stycznia 2018 r. w Ostrowie Wielkopolskim w Sali Konferencyjnej Hotelu „Polonia”, Rynek 34. Rozpoczęcie szkolenia – godz. 10.00, zakończenie dnia następnego ok. godz. 14.00.

KOSZT SZKOLENIA

Koszt udziału w szkoleniu jednej osoby z noclegiem wynosi 987,00 zł brutto, bez noclegu – 678 zł brutto i obejmuje:

     • materiały merytoryczne dla każdego uczestnika,
     • noclegi w pokojach 2-osobowych (Hotel „Polonia”),
     • wyżywienie (pierwsze i ostatnie świadczenie – obiad),
     • certyfikat ukończenia szkolenia.

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo, i telefonicznie do dnia 5 stycznia 2018 r.:

biuro@uniasm.pl, (22) 620-00-67.
mniedzielska@domyspoldzielcze.pl, 22 620 53 28
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszenia w załączeniu.KARTA ZGŁOSZENIA