Nie tylko mieszkanie...
 

Spółdzielnie budują lepszy świat.
Konkurs dla spółdzielni mieszkaniowych.


Redakcja miesięcznika „Domy Spółdzielcze” ogłasza konkurs, którego celem jest popularyzacja najciekawszych form pracy spółdzielni mieszkaniowych. Pragniemy udowodnić, że w warunkach gospodarki rynkowej możliwe jest działanie prospołeczne, eliminujące zysk jako jedyne kryterium sukcesu i sprzyjające tworzeniu warunków godnego życia członków spółdzielni.
Przedmiotem oceny będzie zarówno działalność społeczno-kulturalna spółdzielni, jak też inne wyjątkowe jej osiągnięcia (oddzielnie oceniane). Spółdzielnie podejmują z powodzeniem wiele inicjatyw i realizują zadania nieuwzględniane przez innych zarządców nieruchomości. Dzięki temu trwają, mimo niesprzyjającej legislacji, realizując VII zasadę spółdzielczą zobowiązującą do troski o społeczność lokalną.
Naszym obowiązkiem jest szerokie upowszechnienie efektów pracy spółdzielni znanych i cenionych w środowiskach lokalnych, przemilczanych w opiniotwórczych mediach centralnych i niedocenianych przez polityków.

REGULAMIN

I. Uczestnicy
1. W konkursie uczestniczyć mogą wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe bez względu na wielkość i zakres działania.
2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie wypełnionej Ankiety (wraz z ewentualnymi dodatkowymi informacjami)
    i dokonanie wpłaty na koszty organizacyjne konkursu w wysokości 1000,00 zł netto.

II. Ocena wyników
1. Oceny nadesłanych materiałów dokona Komisja powołana przez Organizatora konkursu.
2. Skład Komisji zostanie podany odrębnie w D S.

III. Nagrody
Przewiduje się przyznanie nagród w 2 równorzędnych kategoriach:
1. Za działalność społeczno-kulturalną.
2. Za inne szczególne osiągnięcia (w organizacji zarządzania, systemie kontaktów z członkami,
    wykorzystaniu środków unijnych, zastosowaniu niekonwencjonalnych źródeł energii, we współpracy z samorządem itp.).

Nagrodzone spółdzielnie wezmą udział w uroczystym wręczeniu nagród i wyróżnień. Ich osiągnięcia będą promowane
w D S i, w miarę możliwości, w innych publikatorach. Możliwe jest opracowanie specjalnej publikacji adresowanej
do odbiorców zewnętrznych (posłów, komitetów wyborczych, resortów, kierownictwa partii politycznych,
wojewodów) prezentującej osiągnięcia spółdzielni.

IV. Terminarz
1. Przyjmowanie zgłoszeń i materiałów do: 28.02.2018
2. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród do: 28.06.2018
 


 

Pobierz ankietę w pdf