Co z tą ustawą?...

O nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 20 lipca 2017 r., która weszła w życie 9 września 2017, dyskutowaliśmy na spotkaniu w Łodzi 21-22 listopada bieżącego roku.

Więcej w 12 numerze DS (str. 9)